Vuonatjvikens historiaVuonatjviken ligger i väglöst land vid Riebnesjaure i Arjeplogs kommun inom Semis Jaur Njargs sameby. Vuonatjviken kallades från början (1890 talet) för Riebnes men ändrades till Vuonatj sen till Vuonatjloukta och i dag Vuonatjviken.
Den första bosättaren Abraham Johansson, gift med Anna-Brita Persdotter, farfarsfar till Jan Johansson kom med namnet Vuonatj från Norge i Tollådalen, där han var barnfödd.
Vuonatj kommer av lappska Vuordna och betyder liten fjord (långsmal vik). Tilläggsnamnet viken (luokta) är riktigt eftersom den första bebyggelsen låg vid en liten vik till den långsmala viken. Man kan nästan säga viken-viken. Abrahams son Johan slutade med rennäringen och började med turistnäringen på 1930-talet.Senare tog den yngre sonen Oskar med fru Vendla (född Westerlund) över rörelsen.Oskars son Tage med fru Elin , som för övrigt bor året om i Vuonatjviken, fortsatte sen med turistnäringen och fisket, vilket Jan med fru Eva övertagit.
Eva och Jan har utökat stugbyn med tex en restaurang med fullständiga rättigheter och byggt nya stugor där tex stugan Vargen är helt ny 2011. Eva möter du tex i köket på restaurangen medans Jan flyger mycket turister i helikoptern på somrarna.


1973 reglerades Riebnes och bebyggelsen flyttades dit den är idag. Den populära flugfiskeälven (Bartek) ligger alldeles i anknytning till stugbyn. Vandringsleden Kungsleden går igenom Vuonatjviken där den utstakades redan på 1930-talet och där båtskjuts erbjuds över Riebnes. Till Vuonatjviken går det inga
vägar utan man får boka båtskjuts / skoterskjuts från Riebnesluspen eller på vintern själv köra skoter.

Contact Us | Privacy Statement
Copyright © 2011 . All Rights Reserved.