Fiskekarta
 

Textruta: 4.          Gåbdok1. och Gåbdok2.
Utloppet från Gåbdok. Bra fiske och fantastisk utsikt.

The outflow from Lake Gåbdok. Good fishing and wonderful views.
 
Textruta: 3.          InloppGåbdok1 och InloppGåbdok2
Inloppet till Gåbdok. Här står ofta stor fisk

The river enters Lake Gåbdok. Big fish often reside here.
 
Textruta: 2.       Villet2.
Forssträcka mellan Villet och Gåbdok.
The stream between Lake Villet and Lake Gåbdok.
 
Textruta: 1.       UtloppTsåkka
Utloppet från Tsåkka. Härifrån och nedströms får man fiska på det kvoterade vattnet.
The outflow from Lake Tsåkka. 
You can fish from here and downstream on the special permit water.
 

Textruta: 5.          Korsselet
Vada ut på Korsselet och sätt på torrflugan!
Wade out on Korsselet and try your dry-fly!
 

Textruta: 6.          Fallet
Fallet på mittensträckan är mäktigt vid högvatten.
The waterfall in middle reaches of the river is powerful when the water level is high.
 

Textruta: 9.          Utloppet
Fisket är bra hela vägen tills älven rinner ut i Rebnesjaure.
The fishing is good all the way down to Lake Rebnesjaure
 
Textruta: 8.          Nedredelen, Nedredelen2, Nedredelen3
I nedre delen av älven finns stora djupa pooler åtskilda av snabba strömsträckor.
The lower parts of the river consist of deep pools separated by fast flowing stretches.
 
Textruta: 7.          Mittendelen1
Vyer från Barteks mittendel. Vattnet rusar fort, men det finns pooler att fiska i.
Views from the middle reaches of Bartek. The water runs fast, but there are pools to fish in.
Mittendelen2, Mittendelen3, Mittendelen4